background image

שולי לניר dot פסיכולוגית קלינית
טל. 054-5426633   |   רישיון מס' 7371


טיפול בילדים

ילדים בכל הגילאים נמצאים בתהליך מתמשך של התפתחות, גילוי וגדילה. תהליך טבעי ומופלא זה, מאפשר להם לרכוש ולממש יכולות בתחומים רבים ומגוונים, כמו התחום המוטורי, החברתי, השפתי, הרגשי ועוד, יחד עם יכולת הסתגלות למציאות משתנה. לעיתים בשלב זה או אחר של ההתפתחות מתעוררים קשיים ומצוקות בקרב הילד, המצריכים פניה לטיפול פסיכולוגי. מטרת הטיפול הפסיכולוגי בילדים משתנה כמובן מילד לילד ומותאמת לאופיו, לצרכיו, למסגרת המשפחתית ולסמפטום שעימו הוא בא לטיפול, אולם באופן כללי ניתן לומר שמטרתו הפחתת המצוקה והסמפטומים יחד עם סיוע לילד לחזור למהלך ההתפתחות התקין שלו. מאחר וההורים הם הדמויות המשמעותיות ביותר לילד, מעורבות ההורים בטיפול בילדים חשובה מאוד. המעורבות נעשית דרך נוכחותם בחדר ההורים בטיפול דיאדי או דרך הדרכות הורים. העבודה המשותפת עם ההורים מסייעת להבנה ההדדית של הקשיים וכן לחשיבה משותפת על פתרונות שמתאימים לילד ולמשפחה. כמו כן, מעורבות זו עוזרת להכליל מחדר הטיפול למציאות של הילד ובכך לזרז ולבסס את השינוי הרצוי.

טיפול במשחק

טיפול במשחק טיפול בילדים ובני נוער משתנה גם בהתאם למקום ההתפתחותי בו הילד נמצא. בניגוד לטיפול פסיכולוגי במבוגרים שנערך לרוב באמצעות שיחה, חלק גדול מהטיפול בילדים מתבצע דרך משחק. המשחק הוא הדרך הטבעית של ילדים לבטא את עולמת הרגשי, להתמודד ולהביע את מה שמטריד ומעסיק אותם ולתת משמעות לחוויות שלהם. דרך המשחק, הילד יחד עם המטפל, חוקרים את עולמו הפנימי של הילד, מתבוננים בקשיים ועובדים על דרכים אפשריות להתמודדות. המשחק מאפשר לילד לחוש שהוא שולט על המצב, ומוצא בתוכו פתרונות יצירתיים להתמודד עם קושי.

טיפול באמצעות שולחן חול (Sand Tray Therapy)

טיפול באמצעות שולחן חול הטיפול באמצעות שולחן החול הוא סוג של טיפול במשחק. בדומה לטיפול במשחק זוהי טכניקה לא מילולית שמאפשרת גישה משחקית ומהנה לעולמו הפנימי של המטופל. טכניקה זו מתאימה במיוחד ילדים, אבל גם לבני נוער ומבוגרים. בטיפול זה המטופל בוחר דמויות מתוך מבחר דמויות מיניאטוריות ומציב אותן על שולחן החול. בהדרגה מתחילה להווצר סצינה – מעין מיקרוקוסמוס, על שולחן החול. בתהליך זה המטופל מבטא את עולמו הפנימי, מתבונן בו ומתחיל לעשות שינוי. לעיתים קרובות במהלך הטיפול בשולחן החול, עולים הנושאים המשמעותיים שמעסיקים את המטופל, וההתבוננות בהם מאפשרת הבנה ומודעות שלא היו שם קודם לכן. בדומה לטיפול במשחק, עצם היכולת ליצור ולשחק היא טיפולית בפני עצמה, ומעוררת את היכולת הטבעית הגלומה במטופל להתפתח. המטפל מסייע למטופל לתת משמעות לסצינה המתהווה ולעודד מודעות, קבלת, ושינוי.

טיפול דיאדי

עבור ילדים צעירים בגילאי הגן או ילדים עבורם הקשר עם ההורה הוא המקור לקושי, הטיפול הרגשי נעשה לרוב ביחד עם ההורה במסגרת המכונה טיפול דיאדי. במהלך הטיפול הדיאדי ההורה נוכח עם הילד בחדר הטיפול, ומשחק ויוצר יחד עימו. מטרת הטיפול היא לעבוד על הקשר הורה-ילד. המטפל מסייע להורה לראות את נקודת הראות של הילד, את מצבו הרגשי, ולהתאים את עצמו לצרכיו של הילד. במקביל הילד זוכה לחוש נתמך ומובן על ידי ההורה שלו. במקביל לטיפול הדיאדי מתקיימות הדרכות הורים, בהן מתייחסים לחוויות שעולות במפגשים הדיאדיים, ולנקודת הראות של ההורים, וכן ניתנים כלים להתמודדות עם המציאות היומיומית של המשפחה.

גלילה למעלה