background image

שולי לניר dot פסיכולוגית קלינית
טל. 054-5426633   |   רישיון מס' 7371


מחשבות על טיפול תרופתי

שולי לניר - מחשבות על טיפול תרופתי אנשים הסובלים מחרדה או מדכאון נמצאים במצב של משבר המעורר בהם מצוקה רבה. לעיתים המצוקה גדולה כל כך שהיא פוגעת ביכולת לתפקד. הסבל של אדם במשבר הוא גדול ובאופן טבעי הוא מחפש דרכים להקל עליו. לעיתים אדם שמתמודד עם קשיים של חרדה או דכאון מתלבט, האם לפנות לקבלת טיפול תרופתי פסיכיאטרי במקביל לטיפול פסיכולוגי, או במקומו. במקרים של משבר נפשי קשה וקיצוני לא קיימת התלבטות ויש לפנות לקבלת עזרה פסיכיאטרית, אולם הדברים בהמשך מתייחסים למקרי הביניים בהם האדם סובל מחרדה או דכאון שאינן מחייבות טיפול תרופתי. במקרים אלו קיימת התלבטות ושאלה לאיזה כיוון לפנות לקבלת עזרה.

היחס לטיפול פסיכיאטרי תרופתי כמו גם לטיפול פסיכולוגי-שיחתי שונה מאוד מאדם לאדם, ותלוי פעמים רבות בנסיון, בדעות ובידע המצטבר שיש לו לגבי כל אחד מהם. יחס זה כמו גם מאפייני אופי משפיעים על הנכונות והמשיכה לסוג טיפול אחד או השני ועל הבחירה בהם.

נעשו מחקרים רבים כדי לבדוק את יעילות הטיפולים ורובם המכריע מצביע על כך ששני סוגי הן הטיפול התרופתי והן הפסיכולוגי מומלצים ויעילים לטיפול בבעיות חרדה ודכאון. על פי רוב טיפול תרופתי מביא להקלה מהירה יותר בסימטומים כמו התקפי חרדה או תחושות רגשיות דכאוניות. בדרך כלל טיפול תרופתי מתחיל להשפיע אחרי שבועיים - שלושה מתחילת נטילת התרופות, אולם עשוי להיות מלווה בתופעות לוואי. תוצאות טיפול פסיכולוגי נחשבות ארוכות טווח יותר, אולם גם לוקחות זמן רב יותר. הסיבה לכך היא שבטיפול פסיכולוגי ניתן דגש על הבנת מקור הבעיה – מהן הסיבות הנפשיות לכך שהמשבר פרץ, וכן ישנה עבודה מכוונת לשינוי דפוסי החשיבה וההתנהגות שהובילו למשבר, ולמידת דרכי התמודדות יעילות יותר. לעומת זאת טיפול תרופתי ממוקד סביב הקלה על הסימפטומים והמטופל הוא יותר פאסיבי. טיפול פסיכולוגי מצריך השקעה הן נפשית והן כספית, הוא מפגיש את האדם עם מקורות הכאב שלו, מגע שעשוי להיות כואב אך מטרתו צמיחה ורפוי.

כפי שניתן לראות בחירת הטיפול הנכון היא מורכבת ותלויה באופיו של האדם, משאביו ונכונותו לעשות שינוי. באופן הכי כללי, ניתן לאמר שבמצבי משבר ומצוקה גדולה דרך הטיפול הטובה ביותר היא לשלב בין טיפול תרופתי שמאפשר את ההתרוממות הראשונית מהמשבר לטיפול פסיכולוגי שמספק את ההבנה והשינוי ארוך הטווח. מה שנכתב פה הוא כללי. בכל מקרה פרטני של התלבטות או שאלה ניתן להעזר בפסיכולוג קליני או בפסיכיאטר, ולקבל יעוץ מותאם אישית לגבי חומרת המצב והטיפול היעיל והמתאים.

גלילה למעלה