background image

שולי לניר dot פסיכולוגית קלינית
טל. 054-5426633   |   רישיון מס' 7371


הדרכת הורים

המעבר להורות הוא אחד השינויים המשמעותיים והבלתי הפיכים בחייו של אדם. ההורות מביאה עימה הזדמנות לשמחה ולנחת, וכן תחושות של מימוש עצמי, משמעות והתפתחות אישית. אולם יחד עם תחושות אלו, כצל בלתי נמנע, ההורות מעוררת גם ספקות, אשמה ודאגות. מאחר שכל הורה היה פעם ילד, ההורות מפגישה כמעט תמיד עם הדים מהעבר. אם זה מתוך רצון לשמר את הטוב שהיה בילדות או להמנע מהקשיים שנחוו והנסיון לתקנם.

מאחר ותפקיד ההורה הוא תפקיד מורכב הדורש השתנות והתגמשות מתמדת לאורך צרכי ההתפתחות המשתנים של הילד, הורים נתקלים פעמים אינספור בקשיים. מרביתם של הקשיים הם חלק מההתפתחות ההורית וחלק טבעי מהחיים, והם נפתרים ללא צורך בהתערבות מקצועית. במקרים אלו, המכשולים וההתמודדות איתם מהווים חלק מתהליך הגדילה ההדדי בין הורים לילדים ואינם פוגעים בהתפתחותו של הילד. יחד עם זאת, לעיתים הורים חווים מצוקה מתמשכת סביב ההורות שלהם סביב ילד מסוים בזמן מסויים, או ביחס לכל הילדים, והם מוצפים ברגשות שליליים כלפי עצמם או כלפי הילד. במקרים כאלה הדרכת הורים יכולה לעזור להורים להתמודד עם המכשול והקושי דרך התבוננות יחד עם הפסיכולוג על דפוסי הקשר הקיימים, ועבודה על שינוי דפוסים אלו כדי לאמץ דפוסים מועילים יותר שאפשרו המשך התפתחות וגדילה.

במקרים אחרים הורים פונים להדרכת הורים סביב בעיה מוגדרת של הילד: בריאותית, רגשית או התנהגותית. במקרים אלו, הקושי של הילד מציב אתגרים מפני ההורה ולעיתים קרובות גורם לצורך בעזרה פסיכולוגית להתמודד עימם. במצבים אלו לרוב הדרכת ההורים תשולב עם טיפול פרטני לילד או טיפול דיאדי , בהתאם להחלטה משותפת של ההורים והפסיכולוג המטפל.

לבסוף, לעיתים קיים צורך בהדרכת הורים סביב מצבי משבר וטראומה במשפחה, או קושי בהסתגלות למעברים בחיים. למשל התערבות ממוקדת סביב גמילה, גירושים של ההורים או תאונות. באופן כללי הדרכת הורים יכולה להיות התערבות טיפולית בפני עצמה או חלק חשוב והכרחי מהטיפול בילד. בפגישות הראשונות עם הפסיכולוג מחליטים יחד על מטרות הטיפול, ועל אופן הטיפול המתאים ביותר לצרכי המשפחה.

גלילה למעלה